Welke boeken lees jij voor persoonlijke ontwikkeling, voor het vinden van je levensdoel en je Careers Purpose? Of doe je dat op een andere manier? Hoor het graag, antwoord in opmerking hieronder.
Anjana, eigenaar van iShaktie-devi heeft haar levensdoel en Careers Purpose gevonden door een Quaning-RGprogram met een zijnsintentie opdracht te doen. En nu begeleidt ze zelf Young Professionals bij het bereiken van hun carrière doelen met de innovatieve begeleidingsvorm; Quaning.
Een van Anjana’s favoriete boeken is: “The power of the heart” van Baptist the Pape.

#iShaktiedevi #loopbaanbegeleiding #youngprofessionals#loopbaanbegeleider #beweging #CareersPurpose #carrière #loopbaan#loopbaankeuzes #werk #passie #loopbaanswitch
#dilemma #carriereswitch #dertigersdilemma #quarterlifecrisis #keuzestress #geluk #succes#doelbewust #persoonlijkeontwikkeling #optimaliseer #potentieel #jeuniekewaarde
#resultaatgericht #inspiratie #motivatie #loopbaaninspiratie #TPOTH

English version

Personal development and books

Which books do you read for personal development, for finding your life’s purpose and your Careers Purpose? Or do you have another way? Love to hear it, comment below.

Anjana, owner at iShaktie-devi found her life’s purpose and Careers Purpose by doing a Quaning-RGprogram with a intent of being assignment. And now she guides Young Professionals herself to reach their Career goals with the innovative guiding method: Quaning. One of Anjana’s favorite books is: “The power of the heart” from Baptist de Pape.

#iShaktiedevi #careerguidance #youngprofessionals #careerconsultant #movement #career #workpath #careerspurpose
#careerchoices #work #passion#careerswitch #dilemma #thirtiesdilemma #quarterlifecrisis #choicestress #happiness#success #purposeful #personaldevelopment #optimize #potential #youruniqueworth #resultoriented #inspiration #motivation #careerinspiration #TPOTH