Ervaar je stilstand in je carrière? Wordt stilstand veroorzaakt door een dertigersdilemma, quarterlife crisis, burn-out of door keuzestress? Of kan je niet meer groeien in een bedrijf, word je waarde niet voldoende ingezien of ben je niet meer gelukkig met je baan?
Of ervaar je stilstand bij jezelf? Je weet niet wat je talenten zijn, niet wat je potentieel is en je haalt niet het hoogste rendement uit jezelf?
iShaktie-devi begeleidt Young Professionals die beweging willen in hun carrière en beweging bij hun zelf. Vanuit stilstand naar vooruitgang zodat ze werk doen waar ze blij, gelukkig en succesvol van worden en voldoening van krijgen.
Geïnspireerd door Martin Luther King Day; Young Professionals, “KEEP MOVING” in je carrière en bereik al je carrière doelen!

#iShaktiedevi #loopbaanbegeleiding #youngprofessionals#loopbaanbegeleider #beweging
#CareersPurpose #carrière #loopbaan#loopbaankeuzes #werk #passie #loopbaanswitch
#dilemma#carriereswitch #dertigersdilemma #quarterlifecrisis #keuzestress#geluk #succes
#doelbewust #persoonlijkeontwikkeling #optimaliseer#potentieel #jeuniekewaarde
#resultaatgericht #inspiratie #motivatie#loopbaaninspiratie #mlkday #MLKDay2018

English version

Standstill in your Career
Do you experience standstill in your career? Is the standstill caused by a thirties dilemma, quarterlife crisis, burn-out or choice stress? Or can you no longer grow in a company, is your worth not recognized sufficiently or are you no longer happy with your job?
Or do you experience a standstill in yourself? You don’t know what your talents are, what your potential is and you do not get the highest return from yourself?
iShaktie-devi guides Young Professionals who want movement in their careers and movement in themselves. From standstill to progress so that they do work that makes them happy and successful and gives fulfillment. Inspired by Martin Luther King Day; Young Professionals, “KEEP MOVING” in your career and reach all your career goals!

#iShaktiedevi #careerguidance#youngprofessionals #careerconsultant#movement #career
#workpath#careerspurpose#careerchoices #work #passion#careerswitch #dilemma
#thirtiesdilemma#quarterlifecrisis #choicestress #happiness#success #purposeful
#personaldevelopment #optimize#potential #youruniqueworth#resultoriented #inspiration
#motivation#careerinspiration #mlkday #MLKDay2018