“Ik weet wel wat voor werk ik niet wil doen. Maar wat wil ik dan wel?”

Een vraag waar een Young Professional, een dertiger mee naar iShaktie-devi kwam en waar hij binnen 7 weken een antwoord op vond. Hij weet nu wat zijn zijnsintentie is, is bewust van zijn Careers Purpose, heeft richting, weet nu wat hij wel wilt en kan vol zelfvertrouwen keuzes maken.

Is deze vraag herkenbaar voor jou of ben je benieuwd tegen welke vragen en dilemma’s Young Professionals nog meer aanlopen en met welke vragen en dilemma’s ze terecht kunnen bij iShaktie-devi? Kijk dan op:
www.ishaktie-devi.com/doelbewuste-loopbaankeuzes/

English version


“I know what kind of work I don’t want to do. But what do I want then? ”

A question where a Young Professional, a thirty-something came to iShaktie-devi and where he found an answer for  within 7 weeks. He now knows what his intention of being is, is aware of his Careers Purpose, has direction, now does knows what he wants and can make choices confidently.

Is this question recognizable to you or are you curious about what questions and dilemmas Young Professionals are running into and what questions and dilemmas they can turn to iShaktie-devi for? Then look at:

www.ishaktie-devi.com/doelbewuste-loopbaankeuzes/